1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Referenties

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten.

 • Als netwerkregisseur ondersteun ik de gemeente Vlaardingen bij de vestigingen inburgering van statushouders. Als projectleider Help ik de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen bij de Veranderopgave Inburgering. 
 • Als visitator voor Cognitum voer ik periodieke visitaties uit bij woningcorporaties. 
 • De gemeente Vlaardingen hielp ik bij de herinrichting van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
 • Met conceptontwikkeling en begeleiding van marktconsultatie en inkoop hiep ik de gemeente Rotterdam bij een collectieve zorgverzekering die open staat voor alle Rotterdammers. 
 • Als adviseur en procesversneller ondersteunde ik de netwerkpartners in de Oosterschelderegio met de ontwikkeling van het transformatieprogramma Langer Zelfstandig Wonen. Het 'waarom, wat en hoe' krijgt aandacht. Partners komen uitvoeringsopdrachten overeen met elkaar.
 • Binnen de kaders van de landelijke werkstructuur 'Hervorming langdurige zorg' functioneerde ik als secretaris voor de regio Westelijke Mijnstreek. Resultaten waren onder meer verbinding tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar en binnen het netwerk zicht op de stand van zaken op zes scharnierpunten, de knelpunten en de noodzakelijke interventies.
 • Binnen de kaders van het landelijke stimuleringsprogramma In voor Zorg! groeit een instelling voor ouderenzorg, thuiszorg en Wmo-ondersteuning in Zeeland bij de ontwikkeling naar toekomstbestendige zorg. ‘Eigen kracht en muren weg’ is het motto. Zelfverantwoordelijk werken en gebiedsgerichte netwerkvorming staan centraal. 
 • Een zorginstelling voor mensen met een functiebeperking ondersteunde ik bij het zoeken en vinden van een nieuwe koers dagbesteding met het oog op aankomende decentralisaties.
 • Een woningcorporatie in Utrecht hielp ik aan ‘processen in control’. Voor deze corporatie is de omslag van ‘de dingen goed doen (procesgericht werken)’ naar ‘de goede dingen doen (systeemgericht werken)’ actueel. 
 • Voor het landelijke stimuleringsprogramma In voor Zorg! scande ik instellingen in de langdurige zorg en de welzijnssector met het oog op hun veranderopdracht en veranderkracht naar toekomstbestendigheid. De instelling versterkte het zelfbeeld. In voor Zorg! kreeg greep op de ondersteuning van deze instellingen. 
 • Een samenwerkingsverband van Zeeuwse gemeenten hielp ik bij het ontwerpen van een aanpak bij de transitie die onlosmakelijk gekoppeld was aan de decentralisaties van Awbz-functies, jeugdzorg, verantwoordelijkheden vanuit de participatiewet en passend onderwijs. Het punt op de horizon en de marsroute zijn beschikbaar. 
 • Een woningcorporatie in Brabant begeleidde ik bij de omslag van focus op bouwvolume naar een focus op woondienstverlening voor senioren. Een nieuwe werkwijze is beschikbaar waarbij samenwerking binnen het wijkgerichte netwerk essentieel is.

MemO

Kees Kort

Koudekerkseweg 117b, 4335 HC Middelburg
Tel. 06-3099 5880
Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Web www.kort-memo.nl